Dalyko studijų tikslas – suprasti savanorystės integravimo į socioedukacinio darbo sistemą galimybes, ugdytis savanorystės vertybines nuostatas ir gebėjimus socioedukacinio darbo kontekste, kuriant savanoriškos veiklos programas.