Kodėl verslo įmonės, plėsdamos savo veiklą, kuriasi kitose šalyse ar net žemynuose? Kokie veiksniai daro įtaką verslo globalizavimui? Žmogiškieji ištekliai kaip svarbiausi ištekliai tarptautiniame versle patiria gausybę problemų: kokios jos ir kaip sprendžiamos? Tarptautinio verslo dalyko studijos padės rasti atsakymus į studijų procese iškilusius klausimus, padės išsiugdyti suvokimo bei praktinius įgūdžius tarptautinio verslo vystymosi aspektais, formuos studentų gebėjimus orientuotis tarptautinio verslo aplinkoje ir efektyviai spręsti globalizacijos teikiamus iššūkius.