Dalyko tikslas - įgyti žinių apie skirtingos kilmės ir struktūros sklandaus kalbėjimo sutrikimus, jų įvertinimą ir įveikimo sistemas.Studentai žinos sklandaus kalbėjimo sutrikimų grupes, kilmės priežastis, identifikavimą ir diferencijavimą, sutrikimų įveikimo sistemas ir programas mikčiojimui, greitakalbystei ir lėtakalbystei įveikti.Ugdysis profesinio pasirengimo nuostatas ir motyvaciją. Studijos organizuojamos taip, kad studentai galėtų pasiekti ne žemesnį kaip tipinį (8-7) pasiekimų lygmenį.