Dalykas skirtas Vadybos studijų programos magistrantams. Dalyke taikoma tyrinėjimu grįsto mokymo  strategija, kuri įgalina studentus tapti aktyviais savo žinojimo bei gebėjimų plėtotojais. Baigę kursą studentai ne tik įgyja teorinius žinių vadybos pagrindus, bet ir supranta, kaip veiksmingai valdyti žinias ir minimaliomis sąnaudomis kurti naujas, esant ribotiems organizaciniams ištekliams. Analizuodami žinių vadybos praktikas, studentai plėtoja savo tarpkultūrinę kompetenciją, stiprina sisteminio ir kritinio mąstymo, tyrimo, darbo grupėje ir savarankiško mokymosi gebėjimus.