Dalykas skirtas Ekonomikos bakalauro studijose besimokantiems studentams, siekiantiems gilesnio profesinio požiūrio į investavimo procesus įmonėse ir finansų rinkose. Dalyko turinys orientuotas į: investicijas į finansinius (vertybinių popierių portfelį) ir realiuosius (investicinius projektus) aktyvus, supažindinimą su baziniais principais naudojamais realiųjų ir finansinių investicijų valyme, gebėjimų parinkti metodus, leidžiančius pagrįstai atrinkti pačias geriausias investicines alternatyvas ugdymą, kompetencijos atlikti investicinių projektų finansuojamų iš įvairių šaltinių analizę ir vertinimą ir žinių apie naujausius būdus, kurių pagalba galima finansuoti investicijas suteikimą. Išklausę kursą studentai geba sudaryti ir valdyti vertybinių popierių (finansinių aktyvų) portfelį.