Etika ir vertybės socialiniame darbe

Studijų metu gilinantis į vertybių apibrėžties, vertybių kaitos problematiką, siekiama atpažinti savo paties kaip būsimo socialinio darbuotojo vertybines nuostatas, socialinio darbuotojo etikos kodekso ir antidiskriminacinio socialinio darbo aspektais. Studijuojama socialinio darbo etika, mokomasi atpažinti savo nuostatas ir profesines vertybes konkrečiu analizuojamu atveju, atpažinti probleminių situacijų veiksnius, analizuoti ir kritiškai vertinti socialinę veiklą grindžiančių teorijų taikymo galimybes sprendžiant etines dilemas ir konfliktus socialinio darbo ir reabilitacijos praktikoje, teikiant įgalinančią pagalbą atskiriems asmenims, jų šeimoms, patekus į neįgalumo, socialinės atskirties situaciją.