Specialiojo pedagogo ir logopedo praktika ikimokyklinio ugdymo įstaigoje yra mokomoji praktika, kurios metu praktikantas susipažįsta su specialiojo pedagogo praktine veikla ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, gilina specialiosios pedagogikos teorines žinias ir ugdosi gebėjimus tenkinti ikimokyklinio amžiaus vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius.