Dalykas dėstomas I pakopos studijų programoje Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija