Dalyko paskirtis - suprasti sociologijos kaip sąmoningumo formos koncepciją, identifikuoti sociologinių teorijų ir socialinio darbo praktikos sąsajas, tyrinėti socialinio darbo ir reabilitacijos praktinę realybę, socialines problemas ir reiškinius visuomenėje, pateikiant argumentuotus socialinių problemų sprendimus