Kurso tikslas - įgalinti studentus: savarankiškai taikyti ekosistemų paslaugų vertinimo metodus, siekiant pagerinti visuomenės informuotumą nuo to susijusią kasdienę elgseną ir aplinkosauginių priemonių palaikymą. Tai magistro studiju sprogramos dalykas, dėstomas integruojant moodle sistemos galimybes.