Dalyko studijų metu studentai ugdosi sampratą apie integruojantį socioedukacinių projektų pobūdį, analizuoja projektus sisteminiu požiūriu, suvokia jų esminius požymius, privalumus asmenybiniu, edukaciniu ir sociokultūriniu aspektais. Aptariami projektų tipai, klasifikavimo problema, analizuojama projektų struktūra, etapai, jų charakteristikos, reikalavimai projektui, projektinio darbo principai, vadybiniai projekto pagrindai, sėkmingo projekto kriterijai, projekto kokybės vadyba. Atskleidžiami metodologiniai projekto metodo taikymo pagrindai, išryškinami jo didaktiniai požymiai, aptariami edukaciniai projektai, jų vadybiniai ir organizaciniai aspektai. Teorinių užsiėmimų metu gilinamasi į projektinės veiklos specifinius ypatumus, projekto planavimą ir vadovavimą projektui, įvairiais projektų pristatymo ir užbaigimo būdais. Analizuojama priešprojektinė veikla, aptariami projekto idėjos (problemos) atrankos metodai, problemų tipai, gilinamasi į projekto žmoniškuosius išteklius, projektinių grupių sudarymo ir vadovavimo joms pedagoginius ir psichologinius pagrindus.