Dalyko studijų tikslas - suteikti studentams  žinių apie mokymosi sutrikimus ir jų priežastis, mokinių ugdymo strategijas.

Ugdomi  studentų gebėjimai identifikuoti bendruosius, neverbalinius ir specifinius mokymosi sutrikimus ir jų priežastis modelinėse ir realiose situacijose; gebėjimas teikti specialiąją pedagoginę pagalbą; gebėjimas rengti rekomendacijas pedagogams, ugdantiems mokinius, turinčius mokymosi sutrikimų, atsižvelgiant į sutrikimo pobūdį, priežastis ir ugdytinio poreikius.