Multikultūrinis ugdymas

Studijuodami multikultūrinį ugdymą studentai mokysis pažinti kultūrų įvairovę, analizuoti edukacinius reiškinius, juos vertinti kultūrinės įvairovės kontekste bei organizuoti ugdymo(si) procesą multikultūrinėje aplinkoje. Taip pat studentai mokysis suprasti multikultūrinio ugdymo situaciją, jo kontekstus, tokio ugdymo organizavimo prielaidas, tikslus, metodus ir kt., organizuoti ir pedagogiškai valdyti multikultūrinio ugdymo procesą, organizuoti kultūriškai mišrių grupių ugdymą ir pan. Studentai susipažins su ugdymo(si) proceso subjektų kompetencijomis, svarbiomis multikultūrinėje aplinkoje, mokysis reflektuoti tokioje aplinkoje turimą ir plėtojamą savo kompetenciją.