Studentai išplėtos vokiečių kalbos rašytinių ir sakytinių tekstų suvokimo ir analizės bei kalbos vartojimo raštu ir žodžiu įgūdžius, įsisavins numatytą terminiją vokiečių kalba, supras dalykinės vokiečių kalbos leksines ir gramatikos struktūras, gebės vartoti specialybės leksiką. Nurodytos temos ir potemės susijusios su dalykinio bendravimo ir mokslinės srities specifika. Kalbos mokymasis ir komunikacinių įgūdžių įgijimas siejamas su būsimąja profesine veikla. Taikomas kaupiamasis vertinimas.