gebėti išklausyti juos

Nerasta "gebėti išklausyti juos"