kur anksčiau buvo viena“. Elbertas Grimas Chabarda

Nerasta "kur anksčiau buvo viena“. Elbertas Grimas Chabarda"