Socialinė pedagogikos funkcijos

Siekdamas vaiko gerovės socialinis pedagogas atlieka šias funkcijas:

• įvertinimo;

• konsultacinę;

• korekcinę;

• vadybinę

• šviečiamąją

• koordinacinę

; • prevencinę;

• teisinę;

• socialinio ugdymo (Socialinio pedagogo kvalifikaciniai reikalavimai, 2001).

 Solialinės pedagogikos funkcijos, pasak Mudrik A. (1994), yra žmogaus, kaipsocialinės asmenybės formavimas bei  pagalba jam prisitaikant socialinėje aplinkoje. 

Vartotojai pažymėta su "Socialinė pedagogikos funkcijos": 1

  • Diana Strelkauskienė paveikslėlis
    Diana Strelkauskienė